banner
2017年第二次室间质评EMS邮寄包裹详单

各参评单位:

      2017年第二次室间质评质控品邮寄包裹单号已放到本网站下载栏目中,请大家点击下载并查询自己的包裹接收情况。

                                                           四川省临床检验中心

                                                                 2017-10-18

时间:2017/10/18 15:08:25,点击:0
关于我们  联系我们
版权所有2011-2015©四川省临床检验中心